Zavolajte nám:
0903 945 320

Aktivity

Denné vyučovanie anglického jazyka
Deti sa učia u nás základom anglického jazyka zábavnou, hravou, pre deti prístupnou formou: hrami, piesňami, rýmovačkami, rozprávkami aj počítačovými hrami v angličtine.
Medzi základné témy patria pozdravy, základné frázy, farby, čísla, slovná zásoba k témam: zvieratká, môj dom, moje telo, škola, príroda, hračky, rodina a podobne.


Tanečná príprava
deti sa naučia základy tanca, gymnastiku, relaxačné cvičenia, cvičenia na podporu zdravej chrbtice, správne držanie tela a tiež prevencii civilizačných ochorení

Výtvarná výchova
nám prináša rozvoj výtvarného cítenia, formovanie umeleckého prejavu detí, naučíme sa používať rôzne výtvarné techniky, pravidelne navštevujeme Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - Ateliér majstra Galerka

Tvorivé dielne
sú rozdelené pre chlapcov a pre dievčatá, rozdelené sú aj tématicky. Modelovanie z hliny, modelovanie z modelovacej hmoty, vytváranie obrázkov z piesku, vytváranie koráliek, prsteňov, maľovanie na sklo, zažehlovacie obrázky a pod.

Plavecký výcvik
prebieha každoročne na mestskej plavárni v Trenčíne pod vedením trénerov plaveckého oddielu

Pokusy a záhady
zábavnou hravou formou si deti osvojujú základné fyzikálne a chemické procesy

Logopedická starostlivosť
pod vedením skúseného pedagóga si deti formujú správnu výslovnosť

Všetky aktivity v našej materskej škole zabezpečujú odborní, skúsení pedagógovia, interní aj externí.