Zavolajte nám:
0903 945 320

Vyučovanie

Naša súkromná materská škola je zaradená do siete školských zariadení MŠ SR a plní štandardy vyplývajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Naša materská škola využíva vo výučbe aj prvky pedagogiky Marie Montessori.

Školský vzdelávací program, osnovy, plány sú pre rodičov k dispozícii počas celého roka.

Aktuálne informácie sú vždy umiestnené na našich nástenkách, taktiež sú rodičom k dispozícii pracovné zošity zo slovenského a anglického jazyka a matematiky.